ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 นโยบายและระเบียบวิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
18466813
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 51
Member(s): 0
Total: 51
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics

We received 18466814 page views since 30 ตุลาคม 2550

[ View Detailed Statistics ]Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 115

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 116

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 117
Browsers

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 21.27 % (3928333)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.315 % (796947)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.64 % (13046614)
 Opera: OperaOperaOpera 0.436 % (80602)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.046 % (8679)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.017 % (3142)
 Search Engines: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.807 % (333717)
 Unknown: Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosOther / Unknown 1.455 % (268780)


Operating System

 Windows:WindowsWindowsWindows 31.89 % (5890344)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.082 % (753847)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.493 % (460412)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.008 % (1527)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.012 % (2298)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (137)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.001 % (298)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.001 % (194)
 AIX:AIXAIXAIX 0.000 % (64)
 Unknown:Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosOther / Unknown 61.50 % (11357693)


Miscelaneous Stats

 Registered Users:8276
 Active Authors:2
 Stories Published:0
 Active Topics:1
 Comments Posted:0
 Links in Web Links:0
 Categories in Links:0