ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
15236780
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 76
Member(s): 0
Total: 76
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด: Users Journal


Users Journal
[ Journal Directory | Create an Account ]

Site member's automatically have the option to create their own journals and post comments.


laugh.gif
Dlaczego w marketach często użytkowane są bramki wejściowe
Posted on: 06-26-2019 @ 09:35 pm

bramki wejściowe obrotoweWpuszczenie ludzi do obiektu handlowego bez jakiegokolwiek nadzoru jest niesamowicie groźne. Na nieszczęście obywatele nie bardzo szanują obowiązujące normy, w związku z tym po prostu powinno się większości ludzi w tym trochę pomóc. Perfekcyjny przykład mamy przy wejściu lub wyjściu. Niejednokrotnie napotykanym w jednostkach handlowych rozwiązaniem jest to, iż wkracza się do nich w jakimś miejscu, a wychodzi przez kasy. Nawet jeśli ktoś nie robi żadnych zakupów, albowiem ma przecież prawo, to i tak powinien wyjść w wytyczonym do tego miejscu. Jednak mnóstwo ludzi o tym w jakiś sposób nie chce pamiętać, więc bardzo często się mylą. Dlatego też w coraz to większej części placówek przy wejściu są instalowane bramki wejściowe obrotowe. Ich funkcjonowanie jest nader proste, zezwalają jedynie na wchodzenie w jednym kierunku, bez opcji powrotu. tego typu urządzenie wymusza właściwy kierunek przepływu ludzi, jeśli ktokolwiek się dostał do sklepu, to musi przejść do wyjścia. Bramki obrotowe producent ma najczęściej parę różnych wersji takiego rodzaju bramek, co pozwala na dopasowanie ich do zaistniałych sytuacji.
Jeżeli w wypadku niewielkich jednostek handlowych rozwiązanie z bramkami sklepowymi zda egzamin, to w wypadku sporych hipermarketów stanowiłyby one nadto duże utrudnienie. Wynika to wskutek tego, że do tego typu obiektów wchodzi bardzo wiele osób, niejednokrotnie użytkują również wózki wprowadzane z zewnątrz. Z tej przyczyny w takiego typu obiektach jak najbardziej, stosuje się także bramki sklepowe, lecz w nieznacznie innej odmianie. Ażeby niepotrzebnie nie spowalniać przychodzących niezmiernie lubianym wyjściem są samoczynnie otwierane bramki jedno oraz dwustronne. Posiadają one dodatkowe czujniki, które dostrzegają zbliżającą się osobę a również wózek, i automatycznie się rozwierają. Jeżeli wejście równocześnie ma możliwość mieć zastosowanie jako wyjście, a znaczna część obiektów handlowych używa tego rodzaju sposobu, to bez wątpienia będzie potrzebna uzupełniająca ochrona. W takim przypadku niesamowicie dobrze sprawdzają się bramki elektromagnetyczne, zaopatrzone w dodatkowe sensory. Na towarach zamieszcza się specjalne oznaczenia, jeżeli ktokolwiek z w ten sposób naznaczonym towarem będzie chciał wyjść, to jakiś czujnik to zarejestruje i pocznie alarmować obsługę w sklepie.


Last updated on 06-26-2019 @ 09:35 pm


Write a Comment
Write a Comment
View More
View More
User Profile
User Profile
Send a Message
Send a Message